ALEOX Agro

Prirodan preparat na bazi dihidrokvercetina uz značajan sadržaj propil-glikola, kompatibilan sa svim drugim biljnim flavonoidima. Osnovno dejstvo preparata ogleda se u njegovim antioksidativnim moćima, dovodi do pravovremene tehnološke i biološke zrelosti, uvećava prinos i pomaže biljci da ostvari maksimalan genetski potencijal.

200.00 RSD17,990.00 RSD