Proizvodi

1. ALEOX Agro

Prirodan preparat na bazi Dihidrokvercetina uz značajan sadržaj Propil-glikola, kompatibilan sa svim drugim biljnim flavonoidima. Osnovno dejstvo preparata ogleda se u njegovim antioksidativnim moćima, pospešuje rast i razvoj, dovodi do pravovremene tehnološke i biološke zrelosti, uvećava prinos i pomaže biljci da ostvari maksimalan genetski potencijal.

BEZ KARENCE, 100 % organski, neškodljiv za pčele, biljke, životinje i ljude.

Prirodno i napredno!

2. ALEOX Green Arrow

Prirodan preparat na bazi bioflavonoida (Dihidrokvercetin, Aromadendrin, Naringenin) uz dodatak huminskih i fulvinskih kiselina, Propil-glikola, borne i ćilibarne kiseline i smole ariša. Antioksidant i hranjivo koje podiže otpornost biljaka na loše uticaje, niske temperature, obezbeđuje joj lakše usvajanje nutritijenta i time smanjuje potrebu za upotrebom đubriva. Biljke zu zdravije, otpornije, u znatno boljoj kondiciji i sa značajnim povećanjem prinosa.

BEZ KARENCE, 100 % organski, neškodljiv za pčele, biljke, životinje i ljude.

Prirodno i napredno!

3. ALEOX Rapsguard

Prirodni lepak na bazi Dihidrokvercetina koji je namenjen da kontroliše i sprečava pucanje mahuna, prvenstveno kod uljane repice i soje, ali i kod ostalih mahunarki. Proizvodi se od kore i smole sibirskog ariša. Osnovna funkcija preparata je da poput „paukove mreže“ zaštiti mahune od pucanja i osipanja neposredno pre i tokom žetve i na taj način značajno umanji gubitke u prinosu.

BEZ KARENCE, 100 % organski, neškodljiv za pčele, biljke, životinje i ljude.

Prirodno i napredno!