Doziranje i primena

Ratarstvo

Povrtarstvo

Voćarstvo

Aleox Agro

Visoko efikasan biološki stimulator za rast i razvoj biljaka, za tretman žitarica, povrća, voća, cvetnih i ukrasnih kultura.